Landets bedste Advokat

Thomas Schioldan Sørensen Advokat (L), Partner

advokatfirmaet@rodstenen.dk
ved Thomas Schioldan Sørensen
se rodstenen.dk hvis du gerne vil hjælpe mig.

Advokatfirmaet Rödstenen I/S arbejder under CVR nr. 10 64 84 32.

se DOM OVER JYSKE BANK hvis du vil vide mere

Venligst denne mail kan ikke benyttes


DIN EVENTUELLE REKLAME PLADS kan kommer på mange hjemmeside
HJÆLP MED AT JYSKE BANK TABER EN SAG TIL

DIN EVENTUELLE REKLAME PLADS kan kommer på mange hjemmeside
HJÆLP MED AT JYSKE BANK TABER EN SAG TIL

se DOM OVER JYSKE BANK hvis du vil vide mere

Desvære er det sådan at Jyske Bank ser ud til tydeligt at spekulerer i at kører folk trætte,
alt imens de slet ikke har nogle hæmninger, og fortsætte deres Bank forretning i samme retning.
Siger ikke at Jyske Bank er en værre en, men kun at de vist ikke altid husker på der nogle Bank etiske regler de vist nok bryder

Tør du blive rådgivet af en bank der bevidst har snydt deres kunder, her er Jyske Bank Politi anmeldt

Kopi
Østjyllands Politi
Ridderstræde 114
8000 Århus C

Politianmeldelse for bevidst bedrageri/bondefangeri jævnfør bl.a. § 279 i straffeloven.

Vedr. civilretslig dom over Jyske Bank – her vedlagt + kopi af skrivelse til Statsministeren,
samt mine skrivelser til anmeldte nr. 4, som klart dokumenterer, at denne er den daglige bagmand
– svarskrivelse af 5/5 – 2010 fra anmeldte 4 er gået tabt hos mig og en kopi udleveres ikke trods flere henvendelser
(politiet kan uden tvivl med held rekvirere en kopi)

De anmeldte personer (alle ansat i Jyske Bank) er:
Erik Frandsen erhvervschef – har vidnet i retten og indrømmet eget bevidste
oplysningssvigt
Charlotte D. Hvid Jensen kreditchef – har vidnet i retten og indrømmet eget bevidste
oplysningssvigt
Klaus Pape Andersen specialist i risikostyring og programmæssig bagmand – har vidnet i retten og
indrømmet eget bevidste oplysningssvigt
Anders Christian Dam koncerndirektør – den egentlige bagmand for salgsstrategien

Bag anmeldte nr.4 står en bestyrelse, som sædvanligvis ikke har kunnet pålægges ansvar i DK!!
Findes denne bestyrelse nu at kan have et strafferetsligt medansvar, gælder politianmeldelsen også denne.

Banken har skruppelløst narret en ung og naiv bestyrelse til at underskrive en såkaldt renteswapàftale (pengemaskine) og bevidst uden at oplyse om en uhyre skæv beregningsmetode (1–2,9) alene til bankens fordel (konveksitetsberegning) – samt om en skjult startudgift for os på 950.000,- ved underskrift: ”Uganda`metoder”.
Se ” bekendtgørelse nr. 1046 af 27.10.2004 om bankens pligt til FYLDESTGØRENDE rådgivning”

Vi blev med falske Paradisløfter overtalt til at indføre en risikobegrænsning i forhold til stigende boligafgift.
Bankens egne 3 vidner har i retten måttet indrømme, at man bevidst ikke oplyste om startudgiften på 950.000,- og konveksitetsberegningen – for ”det ville køber ikke kunne forstå”, var søforklaringen i retten af anmeldte 1 – 2 – 3.

Anmeldte 1 og 2 var de to personer, der fysisk solgte renteswapàftalen og bevidst undlod at oplyse om de nævnte betingelser og udgifter og var således ”budbringere” (gadesælgere).
Anmeldte 3 var den person, som udarbejdede salgsbetingelserne, men undlod bevidst her at oplyse om beregningsmetoden samt startudgifterne – udtalte han i retten
Anmeldte 4 var den egentlige daglige bagmand i banken – se vedlagte 3 skrivelser desang.

Jeg er bekendt med flere politianmeldelser imod netop JyskeBank for ”urent trav”
– altså uhæderlig adfærd – og jeg håber, at politiet nu endelig vil realitetsbehandle nærværende strafferetslig anmeldelse i respekt for ”lighed for loven”, og at straffeloven omfatter alle i DK (også bankansatte), også som forebyggende eksempel for det herskende bondefangeri i den danske pengeverden og dermed også skride ind imod bankers fremtidige bondefangeri af bl.a. swap`kunder.

De danske myndigheder må sikre retsstaten DK i samme grad, som andre EU lande allerede nu har gjort.

Bankens programsatte bondefangeri har foreløbigt bevirket økonomisk ruin for ca. 60.000 borgere i DK.
En sådan masseforbrydelse (”massehenrettelse” af folks økonomiske liv), må betingelsesløst være en straffesag i et retssamfund, og det synes absurd, hvis myndighederne fortsat lukker øjnene.

Der er en betænkelig lighed med de anmeldtes ageren i denne sag og de kendte sager om selskabstømning, kurspleje, pantebrevskarruseller, konkursrytterier, skattely m.v. – fællesnævneren hedder bondefangeri.

Lever vi i et retssamfund, hvor alle er lige for loven – også selv om at man er ansat i et pengeinstitut?
Yderligere dokumentation kan rekvireres.

Med venlig hilsen

Lund Poulsen

kopi til Justitsministeriet og pressen
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk